BON KULTURY

BON KULTURY to inicjatywa samorządu Województwa Małopolskiego i 7 muzeów regionalnych, której celem jest urozmaicenie oferty edukacji kulturalnej; stworzenie możliwości odwiedzenia muzeów osobom, które na co dzień napotykają bariery w korzystaniu z propozycji instytucji kulturalnych (m.in. osoby niewidome, niepełnosprawne) lub też do tej pory nie znalazły takiej oferty dla siebie (m.in. osoby starsze); przełamanie finansowych barier).

BON KULTURY

BON KULTURY adresowany jest głównie do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grup nieformalnych.

Oferta BONU KULTURY w 2012 roku to 22 propozycje zajęć i wydarzeń kulturalnych realizowanych przez 7 regionalnych muzeów, z czego trzy tematy realizowane są w Muzeum - Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

I. „Wspomnień czar".

Zajęcia adresowane do osób dorosłych powyżej 50 roku życia, w grupach zorganizowanych od min. 25 do max. 35 osób. Wspomnień czar to okazja do towarzyskiego spotkania w gronie rówieśników, wspólnych śpiewów, tańców na scenie amfiteatru.

W programie: zwiedzanie z przewodnikiem wybranych obiektów w skansenie, poznawanie historii i podzielenie się własnymi opowieściami. Tę sentymentalną podróż w czasie zakończymy integracyjnym spotkaniem przy ognisku lub grillu.

Zorganizowane grupy osób, po wcześniejszej rezerwacji będą mogły wybrać rodzaj poczęstunku. Między innymi będzie można posmakować „Ziemniaków po cabańsku", które w styczniu 2011 r. wpisane zostały na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych. Ta jednogarnkowa potrawa jest przygotowywana według receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie w rodzinach zamieszkujących powiat chrzanowski. Charakteryzuje się niepowtarzalnym smakiem i aromatem.

Koszt uczestnictwa: 7 zł od osoby co stanowi 20% wartości bonu kultury wycenionego na 35 zł. Cena obejmuje: bilet wstępu, opłatę za przewodnika, informator po skansenie i po dworze, poczęstunek.

Czas trwania: 3 godziny

Kalendarz zajęć: kwiecień – październik 2012r. (Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku).

Szczegółowe informacje i rezerwacja tel.32/613 40 62

 

II. „Gra edukacyjna na Zamku Lipowiec".

Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, odbywają się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela/bez udziału przewodnika/

Gra edukacyjna na Zamku Lipowiec oparta jest na lokalnej wiedzy historyczno – przyrodniczej, której celem jest zaktywizowanie młodzieży do poznania dziedzictwa narodowego i uczestniczenia w życiu kulturalnym. Poprzez poznanie lokalnej historii i kultury regionu w miejscu historycznym i lekcję przyrody w terenie, młodzież nie tylko edukuje się w zakresie podstawy programowej, ale i wypracowuje szacunek do przeszłości, z naciskiem na lokalną historię i ginącą przyrodę.

W programie:

- gra edukacyjna – plansza do gry, długopis, mapa Zamku, wydawnictwo poświęcone „Historii Zamku i Rezerwatu Przyrody Lipowiec"

- zabawy plebejskie (przeciąganie liny, rzut podkową, bieg zespołowy na „nartach rycerskich", itp.)

- poczęstunek

- Konkurs fotograficzno – plastyczny dla uczestników Bonu Kultury: „Najpiękniejsze w swej starości zabytki powiatu chrzanowskiego widziane oczami młodego pokolenia".

Uwaga: W konkursie może brać udział każdy uczestnik Bonu Kultury w ramach projektu „Gra edukacyjna na Zamku Lipowiec". W ramach konkursu w kategorii fotograficznej i plastycznej przewidziano nagrody i wystawę spośród najlepszych prac na Zamku Lipowiec (kwiecień 2013 r.).

Prace konkursowe prosimy nadsyłać do końca grudnia 2012 r. na adres Muzeum z dopiskiem „Konkurs Bon Kultury".

Zajęcia w grupach zorganizowanych od min.10 do max. 35 osób

Koszt uczestnictwa; 7 zł od osoby co stanowi 20% wartości bonu kultury wycenionego na 35 złotych. Cena obejmuje; bilet wstępu na Zamek, materiały dydaktyczne, poczęstunek

UWAGA! Gra rozpoczyna się u podnóża wzgórza zamkowego, na skraju rezerwatu, w związku z tym proszę dokonać zakupu biletów i pobrać materiały dydaktyczne w kasie skansenu.

Czas trwania: 3 godziny

Kalendarz zajęć: kwiecień – październik 2012r. (Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku).

Szczegółowe informacje i rezerwacja tel.32/ 613 40 62

 

III. Ścieżka edukacyjna „Śladem wiejskich rzemiosł".

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych od III do VI klasy. Dzieci samodzielnie, wyłącznie pod opieką nauczyciela /bez udziału przewodnika/ pokonują wyznaczoną trasę, zdobywają nieznane im dotąd wiadomości, odkrywają znaczenie zjawisk i przedmiotów. Przejście przez ścieżkę daje także możliwość wykazania się wiedzą, umiejętnościami logicznego myślenia oraz współdziałania w grupie, może być także źródłem dobrej zabawy. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania zadań.

W programie: przejście przez ścieżkę edukacyjną na terenie Skansenu oraz poczęstunek przy grillu.

Zajęcia w grupach zorganizowanych od min. 10 do max. 25 osób.

Koszt uczestnictwa: 7 zł od osoby co stanowi 20% wartości bonu kultury wycenionego na 35 złotych. Cena obejmuje; bilet wstępu do skansenu, materiały dydaktyczne, poczęstunek.

Czas trwania: 3 godziny

Kalendarz zajęć: kwiecień – październik 2012 r. (Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku).

Szczegółowe informacje i rezerwacja tel. 32/ 613 40 62

Ze zniżki będzie można skorzystać do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie Bonu Kultury w 2012 r.

Dla osób nie posiadających bonu kultury uczestnictwo w zajęciach jest pełnopłatne w wysokości 25 zł (cena nie obejmuje poczęstunku).