Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

100 - lecie Szkoły Podstawowej w Luszowicach

23 czerwca 2012 roku  w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach miała miejsce podniosła uroczystość – świętowano 100-lecie jej powstania.

100 - lecie Szkoły Podstawowej w Luszowicach

Autorem idei obchodów 100-lecia jako symbolu, tradycji i jedności z poprzednimi pokoleniami, oraz dziedzictwem kulturowym w regionie była dyrektor Szkoły Pani Ewa Baran. To ona od początku września zapoczątkowała ROK OBCHODÓW 100-LECIA SZKOŁY. W roku jubileuszu miały miejsca wydarzenia proste, codzienne, szkolne. To szereg akcji, apeli, konkursów, projektów, uroczystości, zakup i Poświecenie Sztandaru, spotkań, koncertów, wycieczek, wyjazdów, szeroka współpraca z instytucjami samorządowymi.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. św. Anny w Luszowicach koncelebrowana przez księdza proboszcza Józefa Szlachtę, ks. Piotra Stopkę i Michała Kanię, a której przewodniczył absolwent czcigodnej jubilatki ks. Paweł Głowacz.

Po Mszy Świętej cała społeczność szkolna wraz zaproszonymi gośćmi przeszła na plac szkolny, aby kontynuować świętowanie okrągłej rocznicy. Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły, pani Ewa Baran, witając wszystkich przybyłych ciepłymi i serdecznymi słowami.

W obchodach jubileuszu 100-lecia szkoły udział wzięli liczni przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych oraz duchowni, sołtys Luszowic, panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Luszowianki", a także nauczyciele emerytowani.

W uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach.

Dyrektor szkoły w przemówieniu podkreśliła najważniejsze wydarzenia z dziejów placówki.. Wymieniła najistotniejsze osiągnięcia i najbardziej spektakularne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Luszowicach.

Na koniec zwróciła uwagę na wysiłek i zaangażowanie rodziców we wszelkie przedsięwzięcia i działania szkoły.

Starosta Chrzanowski Pan Adam Potocki w swoim wystąpieniu skierował gorące podziękowania do wszystkich, którzy na przestrzeni minionych lat z pasją i oddaniem pomagali swoim wychowankom w uzyskiwaniu wiedzy oraz kształtowali charaktery,a poprzez swoją codzienną pracę oraz twórcze zaangażowanie czynili Szkołę przyjazną dzieciom i otwartą na środowisko.

Program artystyczny wzbogacił występ absolwentów szkoły, scholi parafialnej oraz pań z Grupy Śpiewaczej „Luszowianki". Oprawa muzyczna, ciekawa scenografia i choreografia dodały splendoru występom, a młodzi artyści dołożyli wszelkich starań, by uroczystość dostarczyła publiczności niezapomnianych doznań i wzruszeń.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.

Świętowanie setnej rocznicy powstania szkoły zakończyło zwiedzanie „Izby Regionalnej" z ciekawymi i cennymi eksponatami, oglądanie szkolnych pamiątek – kronik, fotografii, świadectw, wystaw z roku obchodów 100-lecia szkoły oraz prezentacji multimedialnej, a przede wszystkim wspominanie minionych szkolnych lat.