Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie powiadamia ,że na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wody, przeprowadzonych na zlecenie organizatorów niżej wymienionych obiektów oraz wyników kontroli terenowych wydano następujące oceny jakości wody:

Jakość wody w miejscach wykorzystanych do kąpieli: „Chechło" i „Balaton" w Trzebini, „Kozibród" w Czyżówce oraz „ Skowronek" w Alwerni jest przydatna do kąpieli, gdyż spełnia kryteria określone w zał. nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478).

 

Dodatkowa, urzędowa kontrola jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli „Skowronek" przeprowadzona będzie dnia 03 lipca 2012 roku, o wynikach której powiadomi kolejny komunikat.

 

Miejsca przeznaczone do kąpieli winny być oznakowane tablicami informacyjnymi o treści zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli ( Dz. U. Nr 91, poz. 527)


Treść niniejszego komunikatu może ulec zmianie w zależności od wyników nadzoru wewnętrznego organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli i nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie.