Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

BEZPŁATNA NAUKA DLA DOROSŁYCH

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

Przyjdź do naszych szkół i placówek powiatowych.

Skorzystaj z okazji bezpłatnego uzupełnienia kwalifikacji zawodowych - niezależnie od wieku!

BEZPŁATNA NAUKA DLA DOROSŁYCH

Nawet pracując lub podejmując naukę na uczelni wyższej możesz dodatkowo zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoje szanse zatrudnienia na rynku pracy.

 

NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM!!!

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – NIE MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ

  • zastępują dotychczasowe szkoły dla dorosłych
  • są podstawową formą zdobywania zawodu przez osoby dorosłe
  • są elastyczną i wygodną formą uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowy poziom wykształcenia
  • skracają czas uzyskania zawodu
  • dają większe możliwości zatrudnienia
  • UCZESTNIKIEM KURSU może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe)
  • ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • NAUKA JEST BEZPŁATNA

Szczegółowych informacji o kwalifikacyjnych kursach zawodowych udzielają szkoły i placówki oświatowe Powiatu Chrzanowskiego prowadzące kształcenie zawodowe.

 

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH PROWADZĄ:

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

Szkoła policealna: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, opiekun medyczny, technik masażysta

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik budownictwa, technik rachunkowości, opiekun medyczny

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Szkoła policealna: florysta

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: sprzedawca, technik handlowiec, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik hotelarstwa, technik analityk, technik ochrony środowiska, technik obsługi turystycznej

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

Szkoła policealna: technik BHP

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: technik mechatronik, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, technik elektryk, elektromechanik

Technikum uzupełniające: technik elektryk, technik mechanik

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Szkoła policealna: technik informatyk, technik teleinformatyk

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, monter elektronik, technik budownictwa, murarz-tynkarz, fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz

 

Zespół Szkół w Libiążu:

Szkoła policealna: technik administracji, technik górnictwa podziemnego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, mechanik – monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających , ślusarz, elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter elektronik, technik elektronik, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik obsługi turystycznej

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Gimnazjum dla Dorosłych