Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Pomoc dla rodzin w projekcie „Z pomocą rodzinie”

W projekcie pn. "Z pomocą rodzinie" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie bierze udział w roku bieżącym 10 biologicznych rodzin oraz 10 zastępczych.

Pomoc dla rodzin w projekcie „Z pomocą rodzinie”

Rodziny tzw. biologiczne to rodziny borykające się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi z powodu bezrobocia, ubóstwa, współuzależnienie i innych problemów. Rodzice są zagrożeni odebraniem praw rodzicielskich, mają dozór kuratorski, część z nich ma już ograniczoną władze nad dziećmi. Udział w działaniach proponowanych przez projekt „Z pomocą rodzinie" jest szansą na odzyskanie dzieci i ich powrotu z pogotowi opiekuńczych tudzież innych form zastępczej pieczy - do domu rodzinnego oraz dają możliwość prawidłowych relacji z bliskimi.

 

Rodziny zastępcze (spokrewnione z dzieckiem i niespokrewnione), które biorą udział w projekcie są objęte wsparciem z powodów problemów opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi.

Wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego oraz treningów psychoedukacyjnych jest realizowane zarówno z dziećmi jak i rodzicami. Ponadto rodziny mają stały, częsty kontakt z trenerem umiejętności rodzicielskich.

Praca z obiema grupami jest zróżnicowana, dlatego tematyka dobierana jest każdorazowo bardzo skrupulatnie.

 

Dotąd przeprowadziliśmy:


20 i 26 maja w Inwałdzie – treningi psychoedukacyjne. Poruszane tematy dotyczyły np.: granic w relacjach rodzinnych, rozpoznawania uczuć, radzenia sobie z emocjami, konsekwencje w wychowaniu( co zamiast karania), rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje, pochwały i zachęty itp. Co istotne na treningi wyjazdowe zawsze zabierane są dzieci. Dla tych, które przebywają „poza domem" – wnioskuje się o przepustki, zatem jest to również okazja do spędzenia wspólnie czasu, zbliżenia się rodzin, również obserwacji ich relacji. Dzieci w Inwałdzie godziny przedpołudniowe spędziły na zwiedzaniu parku miniatur oraz beztroskiej zabawie w lunaparku. Popołudniu czas spędziły z rodzicami w Mini Zoo – gdzie wszyscy brali udział w konkursach i zabawach.

 

07 i 14 lipca – kolejny trening – tzw. umiejętności rodzicielskich – między innymi budżetowy, higieniczny. Konieczny i potrzebny w sytuacji chęci wyjścia z niezdrowych stereotypów – tzw. – życia na zasiłku, kredytów itp. Treningi te zorganizowaliśmy w Rabce. Podobnie jak wcześniej zabraliśmy dzieci – które podczas zajęć rodziców korzystały z atrakcji parku rozrywki Rabkoland.

 

We wrześniu planowany jest kilkudniowy wyjazd z rodzinami, podczas którego przeprowadzony będzie trening kompetencji społecznych.


Poza udziałem w treningach rodziny są w stałym kontakcie (co najmniej raz w tygodniu) z trenerem umiejętności rodzicielskich. Trener jest obecny w domu rodzinnym, pomaga w kontaktach z urzędami, instytucjami, poszukiwaniu pracy i codziennych sytuacjach w życiu rodziny. Dopinguje rodziców do zmiany swoich nawyków.

Poza pracą w środowisku rodzin, w projekcie biorą udział również osoby niepełnosprawne oraz usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Dla osób niepełnosprawnych organizowane jest: poradnictwo z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym oraz kilkunastodniowy wyjazd rehabilitacyjny oraz trening kompetencji społecznych (dotąd wyjazdy do: 2010 – Ustronie Morskie, 2011 – Mielno, 2012 – Jurata).

 

Dla młodzieży – kursy zawodowe – między innymi : prawo jazdy, trening kompetencji społecznych – wyjazdowy – w tym roku Mursasichle, mieszkania chronione – na ul. Broniewskiego oraz na ul. 29 – go Listopada.

 

Działania środowiskowe.

  • imprezy integracyjne dla placówek działających w polu pomocy osobom niepełnosprawnym, środowisk dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym,
  • edukacja dzieci i młodzieży: wycieczki edukacyjne o charakterze poznawczym, rekreacyjnym, terapeutycznym, treningi np. zastępowania agresji dla uczniów,
  • edukacja społeczna obywatelska – cykl warsztatów z psychologiem dla środowisk w których występują problemy: wykluczenia, niepełnosprawności itp.