Małopolskie Doradztwo Biznesowe - Szansa na rozwój Twojej firmy!

ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe zaprasza do udziału w projekcie „Małopolskie Doradztwo Biznesowe”

Małopolskie Doradztwo Biznesowe - Szansa na rozwój Twojej firmy!

Adresaci projektu:

Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorca, który:

 • posiada status mikro, małego lub średniego;
 • prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa małopolskiego.

 

Opis projektu:

Ścieżka doradztwa dla każdego przedsiębiorstwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów. Dzięki temu wsparcie udzielane danej firmie jest kompleksowe i zapewnia tym samym najwyższą jakość świadczonych usług doradczych. Doradztwo wykonywane jest w sposób zindywidualizowany w oparciu o konkretne potrzeby danej firmy, ich zbadaniu służy etap I – diagnoza. Kolejnym etapem jest doradztwo bezpośrednie świadczone przez profesjonalnych doradców, którego celem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań „na miarę potrzeb klienta”. Po dokonaniu diagnozy oraz udzieleniu wsparcia doradztwa bezpośredniego nastąpi etap III – strategia, czyli opracowanie dokumentu, który będzie zawierał rozwiązania zidentyfikowanego problemu i wskazówki dotyczące wdrożenia innowacyjnej zmiany. Ostatnim elementem wsparcia udzielanego w ramach projektu „Małopolskie Doradztwo Biznesowe” jest  etap IV – monitoring wdrożenia, gdzie następuje weryfikacja zmian będących efektem usługi doradczej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa każdemu etapowi projektu przyporządkowana jest odpowiednia ilość godzin pozwalająca na precyzyjne i rzetelne świadczenie usługi.

 • Udział w projekcie jest bezpłatny – dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedsiębiorstwa uzyskują wsparcie w postaci pomocy de minimis (dofinansowanie 100%).
 • Łatwość dostępu – możliwość uzyskania doradztwa w siedzibie firmy lub jednym z 6 Punktów Informacyjno-Doradczych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego: Krakowie, Bochni, Wieliczce, Nowym Sączu, Olkuszu i Zakopanem.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Doradztwo prawne
 • Doradztwo strategiczne
 • Finanse w przedsiębiorstwie
 • Marketing
 • Podatki
 • Trendy i prognozy branżowe
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Rekrutacja do projektu:

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zgłoszeń do udziału w projekcie jest Pani Monika Rutana - Specjalista ds. rekrutacji i obsługi beneficjentów. Kontakt: monika.rutana@aof.pl, tel. (12) 410 00 67, www.aof-mdb.pl

 

Korzyści dla uczestnika projektu:

 • Szansa na uzyskanie wiedzy i umiejętności, które mogą przyczynić się do zwiększenia zysków i/lub ograniczenia kosztów, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa.

 Dynamiczny lub skokowy rozwój dzięki stosowaniu wypracowanej w ramach doradztwa strategii rozwoju firmy oraz obszarów objętych doradztwem.

 • Szeroki zakres wsparcia – oferujemy doradztwo z 9 różnych obszarów (marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo strategiczne, finanse w przedsiębiorstwie, podatki, trendy i prognozy branżowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami
  w przedsiębiorstwie, doradztwo prawne).
 • Zindywidualizowane podejście, wypracowanie skutecznych rozwiązań biznesowych – każde przedsiębiorstwo otrzyma pakiet kompleksowego doradztwa z wybranego zakresu „szyty na miarę potrzeb klienta”.
 • Profesjonalna obsługa,  wiedza i doświadczenie najlepszych doradców będących specjalistami w swej dziedzinie, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz szeroki zakres wiedzy.
 • Wiarygodność, doświadczenie oraz rzetelność realizatora – firma ART OF FINANCE świadczy usługi doradcze dla ok. 80-100 przedsiębiorstw rocznie, jest wiodącą firmą doradczą w województwie małopolskim.