Uwaga - nabór do projektu!

Powiat Chrzanowski oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie ogłaszają nabór w związku z planowanym rozpoczęciem Projektu - „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Chrzanowski" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do szkół i przedszkoli wszystkich typów z powiatu chrzanowskiego, dyrektorów tych placówek oraz nauczycieli przedmiotowych.

 

Do projektu zostanie zakwalifikowane 20% szkół z powiatu (w tym 10% podstawowych i gimnazjów) z terenu Powiatu Chrzanowskiego znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także 10% szkół z terenu powiatu znajdujących się powyżej średniej, które w ramach projektu będą objęte kompleksowym wsparciem powiatu w następujących obszarach:

 

1) przeprowadzenie w szkołach / przedszkolach pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli

2) stworzenie i pomoc w realizacji Rocznych Planów Wspomagania

3) utworzenie i moderowanie Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: e.szydlowska@powiat-chrzanowski.pl i w wersji papierowej do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie 32 625 79 74

 

Powiatowy Koordynator projektu (Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji): mgr Ewa Szydłowska-Koryczan

 

Koordynator merytoryczny projektu: mgr Barbara Olearczyk-Marciniak

 

KARTA ZGŁOSZENIA