Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Uwaga - nabór do projektu!

Powiat Chrzanowski oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie ogłaszają nabór w związku z planowanym rozpoczęciem Projektu - „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Chrzanowski" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do szkół i przedszkoli wszystkich typów z powiatu chrzanowskiego, dyrektorów tych placówek oraz nauczycieli przedmiotowych.

 

Do projektu zostanie zakwalifikowane 20% szkół z powiatu (w tym 10% podstawowych i gimnazjów) z terenu Powiatu Chrzanowskiego znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także 10% szkół z terenu powiatu znajdujących się powyżej średniej, które w ramach projektu będą objęte kompleksowym wsparciem powiatu w następujących obszarach:

 

1) przeprowadzenie w szkołach / przedszkolach pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli

2) stworzenie i pomoc w realizacji Rocznych Planów Wspomagania

3) utworzenie i moderowanie Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: e.szydlowska@powiat-chrzanowski.pl i w wersji papierowej do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie 32 625 79 74

 

Powiatowy Koordynator projektu (Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji): mgr Ewa Szydłowska-Koryczan

 

Koordynator merytoryczny projektu: mgr Barbara Olearczyk-Marciniak

 

KARTA ZGŁOSZENIA