Czym Chata Bogata …

... tym rada. W ubiegłą niedzielę na terenie Skansenu w Wygiełzowie odbyła się impreza powiatowa pn. Czym Chata Bogata.

Czym Chata Bogata …

Przedsięwzięcie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w zabytkowym kościele z Ryczowa, którą poprowadził ks. Rafał Cinal z Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Babicach.

Na scenie głównej amfiteatru imprezę zainaugurowali Pani Maria Siuda – Wicestarosta, Pan Jerzy Motyka - Dyrektor Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz Pan Jerzy Oczkowski -Przewodniczący Powiatowej Rady Bartniczej w Chrzanowie.

Po oficjalnym otwarciu imprezy na głównej scenie, przy błyskotliwej i prowadzonej z hurmem konferansjerce Pana Andrzeja Romańskiego oraz Pana Zbigniewa Klatki wystąpili:

Zespół Pieśni i Tańca Krakowiaczek prezentując suitę krakowską, suitę śląską, krakowiaka z przyśpiewkami, śpiewkę „w moim ogródeczku" – wykonaną przez Basię Szafarską, wesele grójeckie oraz występ kapeli Teatr Ludowy Tradycja prezentując program „z folklorem z humorem", piosenki kabaretowe Henryka Cyganika oraz 2 wiązanki popularnych piosenekKoło Gospodyń Wiejskich z Babic prezentując lokalne pieśni.

W plenerach skansenu dla przybyłych gości przewidziano liczne atrakcje.

Prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z Płazy, Kwaczały oraz Mirowa, które przygotowały przepyszne lokalne potrawy: chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, różne rodzaje ciast, kapuśniak, pęczak z grochem, kompot z 5 rodzajów owoców.

 

Odbyły się również warsztaty:

bibułkarstwo - Kazimiera Musiak oraz Katarzyna Adamczyk , tworzenia witraży – Dorota Martens,garncarstwa – Piotr Skórkiewicz, lania świec – Arkadiusz Buła czerpania papieru – Edmund Szczepina, masy solnej oraz pokaz miodów i wyrobów pszczelarskich – Danuta Janicka.

Wśród wystawców na kiermaszu rzemiosła zaprezentowali się Dom Pomocy Społecznej w Płazie z pracami mieszkańców DPS; Jan Mitka z pracami z rzeźby; Dorota Martens – witraże; Gospodarstwo Agroturystyczne z Paczółtowic z ziołami, wyrobami z filcu, Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Chrzanowie, które propagowało zdrowy tryb życia, Na stoisku Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej wydawano materiały promocyjne oraz udzielano informacji o najciekawszych zakątkach naszego powiatu oraz możliwościach spędzenia wolnego czasu.

 

Najmłodsi mieli okazję wziąć udział w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z nagrodami.

I miejsce zajął Jaś Olczyk

II miejsce zajęła Karolina Ziajka

III miejsce zajęła Luiza Ludwa

 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Ogromną atrakcją dla dzieciaków było malowanie twarzy wykonane przez Panią Annę Zioberczyk.

W ramach imprezy odbyło się Miodobranie pod Lipowcem, gdzie zaprezentowały się Koła Pszczelarzy z Libiąża, Chrzanowa, oraz Alwerni, które oferowały różne rodzaje miodów oraz wyroby pszczelarskie. Pszczelarze informowali o korzystnych właściwościach miodów oraz zdradzali ciekawostki pszczelarskie.

 

Wyłonieni zostali również laureaci Konkursu na Najładniejszą Pasiekę w Powiecie Chrzanowskim, którym na głównej scenie amfiteatru wręczono nagrody;

 

I miejsce zajął Jan Biel

II miejsce zajął Józef Bieżało

III miejsce zajął Jerzy Wajda

 

Wyróżnienie otrzymali również Józef Hudzik oraz Marian Kozub.

Przybyli goście mieli okazję zasmakować naszej lokalnej, tradycyjnej potrawy Ziemniaków po Cabańsku, którą przygotowała Restauracja Stare Mury.

 

W trakcie imprezy w Dworze z Drogini zorganizowano Konferencję na temat produktu lokalnego, którą poprowadziła Pani Julita Kośka z Wydz. Promocji i Funduszy Pozabudżetowych. Podczas konferencji zachęcaliśmy do rejestracji produktów na Liście Produktów Tradycyjnych, przedstawiona została pełna procedura rejestracji na przykładzie Ziemniaków po Cabańsku, w kolejnej części odbyła się prezentacja na temat możliwości promocji lokalnych twórców i rzemieślników, konferencję zakończył wykład Jerzego Oczkowskiego dotyczący ciekawostek o pszczelarstwie.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy: Powiatowej Radzie Bartniczej z Chrzanowa i wszystkim pszczelarzom zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia, Panu Dyrektorowi, Pani Agnieszce Oczkowskiej oraz pracownikom Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, Wójtowi Gminy Babice, Teatrowi Ludowemu TRADYCJA, ZPiT Krakowiaczek, KGW z Babic, strażakom z : OSP Babice, OSP Zagórze, OSP Chrzanów, Ks. Rafałowi Cinalowi z Parafii w Babicach, Firmie MARYT, Restauracji Stare Mury, Pani Dyrektor MGOKiS w Babicach; Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie, Dyrektorowi oraz pracownikom PZD w Chrzanowie, Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, wszystkim wystawcom oraz osobom, które przygotowały warsztaty.

Szczególne podziękowania kierujemy do przybyłych gości za doskonałą atmosferę, zabawę i to że pomimo porannej burzy nad Wygiełzowem licznie przybyliście w progi naszej Chaty.

 

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu powiatu chrzanowskiego pn. „Czym Chata Bogata" – podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności mieszkańców poprzez promocję turystyki i rekreacji, zdrowego trybu życia, tradycji i produktów lokalnych na obszarze powiatu chrzanowskiego, realizowanego z zakresu małych projektów, w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.