Bezpłatna nauka dla dorosłych

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie prowadzi nabór do szkoły policealnej i na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2012-2013.

Bezpłatna nauka dla dorosłych

Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego – matura nie jest konieczna. Uczestnikiem kwalifikacyjnych kursów zawodowych może być natomiast każda osoba dorosła, bez względu na wiek i posiadane wykształcenie.

 

Nauka w szkole i na kursach prowadzona jest nieodpłatne.

 

Informujemy, że termin składania podań został przedłużony do 10 września 2012 roku.

 

Szczegółowe informacje na stronie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego www.pcku.powiat-chrzanowski.pl lub w sekretariacie tel. 32 6240018