Piknik Seniora

W sobotę 18 sierpnia 2012 r. na placu przy ul. Ochronkowej w Trzebini odbył się kolejny Powiatowy Piknik Seniora, w którym wzięło udział 15 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, skupiających w swych szeregach seniorów.

Piknik Seniora

Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 11 w Myślachowicach oraz Zarząd Rejonowy w Chrzanowie.


W ramach Pikniku odbył się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Trzebini, występy krakowskiej  grupy SAS ze Szkoły Aktywnego Seniora, działającej przy Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, pokaz ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy ofiarom pozorowanego wypadku drogowego, konkurs kulinarny i artystyczny oraz wystawa rękodzieła artystycznego seniorów.


Podczas  konkursu kulinarnego komisja konkursowa oceniała stoły biesiadne, przygotowane przez poszczególne grupy.
Po burzliwych obradach ogłoszono wyniki:
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Karniowic,
II miejsce  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 11 z Myślachowic,
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Sierszy.
Wyróżnienia otrzymały:  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 2 z Trzebini, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z Trzebini,  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów
„Przyjaźń” z Żarek, Koło Gospodyń Wiejskich z Psar, Koło Seniorów z Karniowic.


W konkursie artystycznym grupy seniorów prezentowały na scenie różne formy wokalno-instrumentalne oraz  słowne. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Karniowic,
II miejsce – Chór „Pogodna Jesień” działający w strukturach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 5 z Chrzanowa,
III miejsce – Zespół wokalno-instrumentalny „Wrzos” działający w Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” z Żarek.
Wyróżnienia otrzymały: Zespół „Sami Swoi” z Żarek, Koło Gospodyń Wiejskich z Sierszy, Koło Gospodyń Wiejskich z Psar,  Koło Seniorów z Karniowic, Zespół „Mirowianie”.W czasie Pikniku Seniora Polska Fundacja Rehabilitacyjna przeprowadziła zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek. Zebrano kwotę 2640,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do fizykoterapii.Imprezę zakończyła wspólna biesiada przy muzyce zespołu  „ZDZISŁAW MUCHA TRIO”.