OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 21 sierpnia 2012r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania pn. Uruchomienie i prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od 10 września 2012r. do 31 sierpnia 2017r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest:

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie.

 

Dotacja na w/w zadanie określona w budżecie powiatu na rok 2012 r. wynosi 93.000,00 zł Wysokość środków finansowych na kontynuację zadania na lata 2013 – 2017 będzie ustalana na dany roku budżetowy.