Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 21 sierpnia 2012r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania pn. Uruchomienie i prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od 10 września 2012r. do 31 sierpnia 2017r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest:

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie.

 

Dotacja na w/w zadanie określona w budżecie powiatu na rok 2012 r. wynosi 93.000,00 zł Wysokość środków finansowych na kontynuację zadania na lata 2013 – 2017 będzie ustalana na dany roku budżetowy.