VII Dożynki Powiatowe – podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania za koncelebrację Mszy Świętej Księdzu Antoniemu Pitek proboszczowi parafii p.w. Wszystkich Świętych w Babicach i Księdzu Jackowi Miodek proboszczowi parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Pogorzycach oraz przybyłemu na uroczystość duchowieństwu.

VII Dożynki Powiatowe – podziękowania

Szczególne podziękowania należą się Organizatorom VII Dożynek Powiatowych za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie oraz serce włożone w pielęgnowanie tradycji.


Dlatego też serdecznie dziękujemy: gospodarzom tegorocznych Dożynek Wójtowi Gminy Babice – Panu Radosławowi Warzecha wraz z pracownikami Zespołu ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy w Babicach oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach Pani Marzenie Pierzchale – Dudek wraz z pracownikami, Dyrektorowi Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Panu Jerzemu Motyka wraz z pracownikami, Panu Burmistrzowi Chrzanowa – Ryszardowi Kosowskiemu oraz pracownikom Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Panu Burmistrzowi Libiąża – Jackowi Latko oraz pracownikom Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu, Dyrektorowi Libiąskiego Centrum Kultury Panu Tomaszowi Bębenkowi oraz pracownikom, Panu Burmistrzowi Trzebini – Stanisławowi Szczurkowi oraz pracownikom Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą, Panu Dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Kultury – Januszowi Szczęśniakowi oraz pracownikom, Panu Burmistrzowi Alwerni – Janowi Rychlikowi oraz pracownikom, Panu Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni – Władysławowi Tomczykowi oraz pracownikom, Kołom Gospodyń Wiejskich z całego powiatu chrzanowskiego oraz wszystkim mieszkańcom Wygiełzowa i okolic zaangażowanym w przedsięwzięcie, Jury Festiwalu Wieńca Dożynkowego: Pani Agnieszce Oczkowskiej reprezentującej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz Panu Tadeuszowi Szybalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Chrzanowskiego, Komendantowi Powiatowemu Policji w Chrzanowie Panu Tomaszowi Zającowi, Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Panu Markowi Bębenkowi, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach Panu Markowi Urbańczykowi, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie Panu Filipowi Kostrzewińskiemu za zapewnienie opieki medyczna podczas niniejszej imprezy oraz Dyrektorowi Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Panu Bronisławowi Dudka za wypożyczenie namiotów dla wystawców.

 

Dodatkowo pragniemy podziękować, Starościnie VII Dożynek Powiatowych Pani Lucynie Deszcz oraz Staroście VII Dożynek Powiatowych Panu Zygmuntowi Ziajka, a także pracownikom Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini Pani Małgorzacie Wrześniewskiej i Agnieszce Niemiec – Kłaput za współpracę w dniu imprezy.


Gorące podziękowania za prowadzenie VII Dożynek Powiatowych i konferansjerkę należą się Pani Monice Dudek , a za poprowadzenie obrzędu dożynkowego Pani Władysławie Lelito Przewodniczącej Zespołu „Lipowianki" z Wygiełzowa wraz z członkami zespołu. Za przygotowanie scenografii serdecznie dziękujemy Pani Grażynie.Sadowskiej.

 

Za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych, kłosów do odznaczenia gości oraz występów artystycznych dziękujemy wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Chrzanowskiego zaangażowanym w tegoroczne Dożynki, a w szczególności:


Zespołowi „Lipowianki" reprezentującemu Gminę Babice,

Zespołowi „Balinianki" reprezentującemu Gminę Chrzanów,

Zespołowi „Gromcaneczki" reprezentującemu Gminę Libiąż,

Zespołowi „Karniowianie" reprezentującemu Gminę Trzebinia,

Zespołowi „Kwaczalanki" reprezentującemu gminę Alwernia.


Za dary serdecznie dziękujemy: Paniom Małgorzacie i Jolancie Fiba z Poręby Żegoty, Reprezentacjom Kół Pszczelarzy ze wszystkich Gmin Powiatu Chrzanowskiego oraz Pani Karolinie Patla - Szkółka Roślin Ozdobnych „BIO OGRODY".

 

Podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę oraz zaangażowanie w tak ważne dla Powiatu przedsięwzięcie.

 

Dlatego też serdecznie dziękujemy:


Paniom Małgorzacie i Jolancie Fiba – szydełkowanie

Pani Danucie Janickiej – pieczywo, masa solna

Pani Barbarze Dec – decoupage i torebki, etui i biżuteria z filcu

Pani Jolancie Karwala – biżuteria z filcu i sznurka

Pani Marii i Władysławowi Ortman – pszczelarstwo

Panu Janowi Głuszek – garncarstwo

Pani Dorocie Martens – malarstwo witrażowe

Pani Karolinie Patli - Szkółka Roślin Ozdobnych „Bio Ogrody"

Pani Monice Wróbel – decoupag

Panu Jackowi Chrząścik - Pasieka „Kamionka"

Kołu Pszczelarzy z Libiąża

Kołu Pszczelarzy „NEKTAR" z Alwerni

Kołom Łowieckiem: „Diana", „Żuraw" oraz „ Leśnik" z terenu Powiatu Chrzanowskiego

Kołu Wędkarskiemu „KARAŚ" z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozkochowie

Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie

Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie

Małopolskiemu Uniwersytetowi dla Dzieci

Powiatowemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie

 

Za objęcie patronatem medialnym VII Dożynek Powiatowych dziękujemy „TVP Kraków", „Radiu Kraków", Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom", „Gazecie Krakowskiej", „Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej" oraz Portalowi Społecznościowo - Informacyjnemu Chrzanowski24.pl.

 

Serdecznie dziękujemy również sponsorom:


Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie

Restauracji „Stare Mury" z Chrzanowa

 

Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość VII Dożynek Powiatowych.

 

Zarząd Powiatu w Chrzanowie oraz Pracownicy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie