UWAGA - konkurs „Lider Biznesu Małopolski Zachodniej”

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. we współpracy z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Urzędem Miasta Oświęcim i Urzędem Gminy Oświęcim organizuje konkurs pn.„Lider Biznesu Małopolski Zachodniej".

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw mogących stanowić wzór do naśladowania i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Celem przedsięwzięcia jest również promocja regionu jako dogodnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego lub wadowickiego. Kapituła konkursu dokonuje oceny przedsiębiorstw zgodnie z regulaminem w następujących kategoriach:

 

Lider Biznesu Małopolski Zachodniej - przedsiębiorstwa mikro,Lider Biznesu Małopolski Zachodniej - przedsiębiorstwa małe i średnie,Lider Biznesu Małopolski Zachodniej - przedsiębiorstwa duże,Lider Turystyki Małopolski Zachodniej – przedsiębiorstwa działające w branży hotelarskiej i turystycznej.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście lub listownie do 28 września 2012 r. w siedzibie organizatora tj. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10 w Oświęcimiu.

 

Nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystej Gali Lidera Biznesu Małopolski Zachodniej, która odbędzie się 26 października w Oświęcimskim Centrum kultury.

 

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na stronie www.cbmz.pl