UWAGA!

Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję wstrzymującą obrót alkoholu o mocy powyżej 20% sprowadzanego z Republiki Czeskiej

UWAGA!

Główny Inspektor Sanitarny w związku z informacjami o przypadkach śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym na terenie Republiki Czeskiej wydał komunikat, który jest dostępny na stronie:www.gis.gov.pl

 

 

W dniu 16 września 2012 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał również decyzję wstrzymującą obrót na ternie Rzeczypospolitej Polskiej alkoholu o mocy powyżej 20% sprowadzanego z Republiki Czeskiej. Decyzja będzie obowiązywała przez najbliższy miesiąc.
Ponadto Ministerstwo Zdrowia dnia 16 września 2012 r. wydało Komunikat w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina. Komunikat dostępny jest na stronie:www.mz.gov.pl