Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w konkursach

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Barwy wolontariatu.


Jest to już dwunasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

 

Organizacja przyjazna wolontariuszom

 

Konkurs zorganizowany jest po raz drugi. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.Takim placówkom organizatorzy przyznają certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

 

Wyniki konkursów: – Etap wojewódzki zostanie ogłoszony podczas Gali zorganizowanej w dniu 16 listopada br. w Krakowie, etap ogólnopolski podczas Gali Finałowej Wolontariatu w grudniu br. w Warszawie.

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 15 października 2012. Zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego należy nadsyłać na adres mailowy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie: rcw@bis-krakow.pl

 

 

Regulaminy, zasady udziału oraz miejsca zgłoszeń kandydatów dostępne są pod adresem:

 

www.wolontariat.org.pl/konkurs

 

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zapraszamy do nadsyłania kandydatur wolontariuszy i organizacji!

 

 

KONKURS BARWY WOLONTARIATU - ZASADY UCZESTNICTWA


KONKURS BARWY WOLONTARIATU - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ORGANIZACJA PRZJAZNA WOLONTARIUSZOM - REGULAMIN

 

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM - FORMULARZ ZGLOSZENIOWY