Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w konkursach

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Barwy wolontariatu.


Jest to już dwunasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

 

Organizacja przyjazna wolontariuszom

 

Konkurs zorganizowany jest po raz drugi. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.Takim placówkom organizatorzy przyznają certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

 

Wyniki konkursów: – Etap wojewódzki zostanie ogłoszony podczas Gali zorganizowanej w dniu 16 listopada br. w Krakowie, etap ogólnopolski podczas Gali Finałowej Wolontariatu w grudniu br. w Warszawie.

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 15 października 2012. Zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego należy nadsyłać na adres mailowy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie: rcw@bis-krakow.pl

 

 

Regulaminy, zasady udziału oraz miejsca zgłoszeń kandydatów dostępne są pod adresem:

 

www.wolontariat.org.pl/konkurs

 

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zapraszamy do nadsyłania kandydatur wolontariuszy i organizacji!

 

 

KONKURS BARWY WOLONTARIATU - ZASADY UCZESTNICTWA


KONKURS BARWY WOLONTARIATU - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ORGANIZACJA PRZJAZNA WOLONTARIUSZOM - REGULAMIN

 

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM - FORMULARZ ZGLOSZENIOWY