Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Start rekrutacji w ramach projektu „Aktywny emeryt”

Serdecznie zapraszamy osoby po 50. roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Start rekrutacji w ramach projektu „Aktywny emeryt”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników powyżej 50. roku życia poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy. Już teraz zachęcamy do rejestracji pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy ukończyli 50 lat! Szkolenia przeznaczone są dla mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

 

W ramach projektu w trzech wybranych województwach (małopolskim, śląskim, podkarpackim) prowadzone jest doradztwo zawodowe oraz realizowane są bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, obejmujące następujące zagadnienia: komunikację, pracę zespołową, przywództwo, planowanie i organizację, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych, umiejętność rozwiązywania problemów, orientację na wyniki, stymulowanie rozwoju innych ludzi, networking.

 

Poruszone zostaną też tematy z zakresu zakładania działalności gospodarczej, w tym: elastyczne formy zatrudnienia i wolontariat, podstawy prawne działalności gospodarczej i możliwe formy jej prowadzenia, rejestrowanie firmy, podatki i ubezpieczenia w ramach własnej działalności gospodarczej, świadomość biznesowa, rozpoznawanie rynku, źródła informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy, przygotowanie biznes planu, przygotowania do uruchomienia działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji na temat projektu oraz rejestracja: www.50plus.parp.gov.pl