Start rekrutacji w ramach projektu „Aktywny emeryt”

Serdecznie zapraszamy osoby po 50. roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Start rekrutacji w ramach projektu „Aktywny emeryt”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników powyżej 50. roku życia poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy. Już teraz zachęcamy do rejestracji pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy ukończyli 50 lat! Szkolenia przeznaczone są dla mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

 

W ramach projektu w trzech wybranych województwach (małopolskim, śląskim, podkarpackim) prowadzone jest doradztwo zawodowe oraz realizowane są bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, obejmujące następujące zagadnienia: komunikację, pracę zespołową, przywództwo, planowanie i organizację, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych, umiejętność rozwiązywania problemów, orientację na wyniki, stymulowanie rozwoju innych ludzi, networking.

 

Poruszone zostaną też tematy z zakresu zakładania działalności gospodarczej, w tym: elastyczne formy zatrudnienia i wolontariat, podstawy prawne działalności gospodarczej i możliwe formy jej prowadzenia, rejestrowanie firmy, podatki i ubezpieczenia w ramach własnej działalności gospodarczej, świadomość biznesowa, rozpoznawanie rynku, źródła informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy, przygotowanie biznes planu, przygotowania do uruchomienia działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji na temat projektu oraz rejestracja: www.50plus.parp.gov.pl