LGD "Partnerstwo na Jurze" zaprasza na szkolenia...

W związku z planowanym na październik 2012 ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie na działania:"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze"organizuje bezpłatne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów.

LGD "Partnerstwo na Jurze" zaprasza na szkolenia...

Zakres szkolenia: charakterystyka programu, pisanie wniosków o dofinansowanie,

 

Termin 03.10.2012 godzina 9.00 do 12.00

 

Miejsce siedziba LGD, ul. Focha 3, Chrzanów

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze" zaprasza również beneficjentów na szkolenie obejmujące program dotacyjny„Małe Projekty":

 

 

Zakres szkolenia: prawidłowe prowadzenie oraz rozliczanie projektu

 

Termin 03.10.2012 godzina 12.30 do 17.30

 

Miejsce siedziba LGD, ul. Focha 3, Chrzanów

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 26.09.2012

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU -Małe projekty

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PLAKAT