BEZPŁATNA NAUKA DLA DOROSŁYCH

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie prowadzi nabór uzupełniający na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik budownictwa i opiekun medyczny oraz do Szkoły Policealnej Nr 2 w Chrzanowie w zawodzie technik informatyk.

BEZPŁATNA NAUKA DLA DOROSŁYCH

Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego – matura nie jest konieczna. Uczestnikiem kwalifikacyjnych kursów zawodowych może być natomiast każda osoba dorosła, bez względu na wiek i posiadane wykształcenie.

Nauka w szkole i na kursach prowadzona jest nieodpłatne.

 

Szczegółowe informacje na stronie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego www.pcku.powiat-chrzanowski.pl lub w sekretariacie tel. 32 6240018

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANYCH PODAŃ - ZAPRASZAMY!