Stypendium Powiatu Chrzanowskiego

W dniu 26 września 2012r. na Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego zostało wręczone Stypendium Powiatu Chrzanowskiego.

Stypendium Powiatu Chrzanowskiego

Stypendium otrzymali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, którzy spełnili kryteria określone w Programie Stypendialnym Powiatu Chrzanowskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/279/2010 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 29 września 2010r.tj:

  • Uzyskanie w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5
  • Uzyskanie co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania
  • Uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata olimpiad przedmiotowych lub tematycznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej


Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie: Joanna Śmietańsk, Karolina Lipnia, Krzysztof Jania spełnili kryteria przyznawania Stypendium uzyskując tytuł finalisty i laureata i otrzymali stypendia od 1 września 2012 roku  do 31 sierpnia 2013 roku.

 

Uczniów do olimpiad przygotowali nauczyciele:

Agnieszka Rybińska-Dusza

Jolanta Skowrońska

Beata Łapuszek