Wielopokoleniowy Rajd Rowerowy

Około 50 uczestników wzięło udział w Wielopokoleniowym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym 29 września przez Libiąskie Centrum Kultury w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Libiąż pn „Trzeźwo, zdrowo – z kultura i na sportowo".

Wielopokoleniowy Rajd Rowerowy

Trasa rajdu wiodła malowniczymi ścieżkami Libiąża, Żarek i Gromca, a przejazd wzbogaciły ciekawostki z dziedzin geologii, botaniki i historii lokalnych terenów przytaczane przez Piotra Grzegorza z chrzanowskiego Muzeum Regionalnego.

Dwudziestokilometrowy dystans rajdu pokonali wszyscy uczestnicy, a najdzielniejszym z nich był pięcioletni Oskarek Śleziak, który na swoim małym rowerku dzielnie dojechał do samej mety czyli do Ośrodka Rekreacyjnego „Szyjki".

Główną nagrodą był rower ufundowany przez firmę Titan-Lux. Na uczestników czekał również poczęstunek
i losowanie atrakcyjnych nagród.