"MAPY POPYTU" Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Urząd Kominikacji Elektronicznej, aby zapobiec cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców i ułatwić im dostęp do telefonii stacjonarnej oraz internetu, opracował tzw.  "mapy popytu".

Mapy te pokazujĄ jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego internetu oraz bezpłatne lub tanie hotspoty i gdzie te usługi są niedostępne. Dane te sĄ bardzo cenne zarówno dla większych operatorów, jak i dla lokalnych przedsiębiorców. Mapy pozwolą dotrzeć im do miejsc, gdzie takich usług brakuje, dzięki czemu mieszkańcy zyskają długo oczekiwany dostęp do telefonu czy internetu.

 

Ze względu na fakt, iż mapy popytu opracowane zostały w roku 2009  wymagają aktualizacji. W związku  z tym przekazujemy na Państwa ręce ankietę, która pozwoli na aktualizację map.

 

Ankiety moŻna wypełnić elektronicznie, na stronie: http://www.mapa.uke.gov.pl/

 

Wypełnione ankiety można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: mapa@uke.gov.pl lub listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej depertamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01 - 211 Warszawa.

 


ANKIETA