ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE I KONSULTACJE

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na działalność statutową organizacji pozarządowych.

To jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby z jednej strony zdobyć merytoryczną i precyzyjną wiedzę o tym jak prawidłowo wypełnić wnioski, a z drugiej mieć wpływ na politykę Waszego województwa w obszarze funkcjonowania organizacji pozarządowych, w najbliższej przyszłości. 

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia będzie omówienie prawidłowego sposobu wypełniania ofert i sprawozdań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Ponadto zajmiemy się wyjaśnieniem najczęstszych wątpliwości pojawiających się przy wypełnianiu druków wraz z omówieniem najczęściej występujących błędów i nieścisłości w dokumentach ofertowych.

 

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych.

Szkolenie połączone będzie z konsultacjami „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017". Podczas spotkania chcielibyśmy przybliżyć Państwu wizję współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi w perspektywie kilku najbliższych lat. Będzie to okazja do dyskusji nad kształtem dotychczasowej współpracy, a także możliwość wymiany uwag i spostrzeżeń dotyczących kierunków rozwoju dalszego współdziałania.

 

TERMIN I MIEJSCE:

Spotkanie odbędzie się w dn. 11 października 2012 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Oświęcimiu, przy ul. Nojego 2b w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Aula św. Wawrzyńca).

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności do dn. 9 października 2012 r. pod nr tel. 12 299 09 88 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@umwm.pl.

 

Szkolenie jest bezpłatne.