Uchylenie wstrzymania wprowadzania do obrotu alkoholu wyprodukowanego na terytorium Republiki Czeskiej

Dnia 09 października 2012 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję uchylającą wstrzymanie wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na okres 1 miesiąca, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

Uchylenie wstrzymania wprowadzania do obrotu alkoholu wyprodukowanego na terytorium Republiki Czeskiej

DECYZJA