Projekt „Menedżer Ekonomii Społecznej”

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Partner projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Menadżer  Ekonomii Społecznej".

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza przedstawicieli:

stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych,
Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz z terenu powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego

do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Menedżer Ekonomii Społecznej" z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 

Oferujemy w ramach projektu:

150 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu:

prawne aspekty prowadzenia PES, finanse PES, źródła finansowania, marketing, controling, zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, współpraca z otoczeniem, fundraising, wolontariat.

Bezpłatne doradztwo grupowe z zakresu: marketingu, finansów i prawa.

Jednodniowa wizyta studyjna we wzorcowych podmiotach ekonomii społecznej.

W trakcie szkoleń zapewniamy wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. W ramach wizyty studyjnej uczestnicy mają zapewniony transport oraz wyżywienie.

 

Szkolenia prowadzone będą w Nowym Sączu oraz w Chrzanowie.

Rekrutacja do dnia 29 października 2012 roku

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły na www.mowes.tozch.edu.pl

 

Dodatkowo w teminie od 23 października 2012 roku do 13 listopada 2012 roku na terenie powiatów:

 chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego prowadzona będzie rekrutacja na udzielenie dotacji na założenie /przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły na www.mowes.tozch.edu.pl