Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

I posiedzenie Konwentu Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta

W dniu 10 października 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się I posiedzenie Konwentu Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta.

I posiedzenie Konwentu Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta

Uroczyście została podpisana deklaracja współpracy poprzez włodarzy Gmin Powiatu Chrzanowskiego i Starosty Chrzanowskiego. Konwent to przejaw swobodnej inicjatywy władz samorządowych wynikających z potrzeby wymiany doświadczeń i informacji oraz ustalania obszarów współpracy w celu realizacji wspólnych interesów dla dobra i rozwoju lokalnych społeczności - mieszkańców ziemi chrzanowskiej.

 

Skład Konwentu:

  • Powiat Chrzanowski: Adam Potocki – Starosta,
  • Gmina Alwernia: Jan Rychlik – Burmistrz,
  • Gmina Babcie: Radosław Warzecha - Wójt ,
  • Gmina Chrzanów: Ryszard Kosowski – Burmistrz,
  • Gmina Libiąż: Jacek Latko – Burmistrz,
  • Gmina Trzebinia: Stanisław Szczurek – Burmistrz.

 

I posiedzenie zdominowały tematy dotyczące:


  • złożonych kart projektów do Subregionalnego Programu Rozwoju Małopolski Zachodniej na lata 2013 – 2020,
  • Powiatowego Systemu Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych z opcjonalnym ustaleniem preselekcyjnym wagi pojazdu.

 

Wystosowano Stanowisko Konwentu Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania dotyczącego uruchomienia punktu ważenia pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 780 w rejonie Gminy Babice i Alwernia oraz o planowanej likwidacji ograniczenia tonażowego obecnie obowiązującego na w/w drodze. Stanowisko przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

 

Tekst: Anna Kolasińska