Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Razem możemy więcej

Jak skutecznie pomagać tym bezrobotnym, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, a ich szanse na zdobycie pracy niewielkie? Temat ten był myślą przewodnią wczorajszej Konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie i Partnerów współpracujących w ramach Umowy partnerskiej na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych powiatu chrzanowskiego.

Razem możemy więcej

Gośćmi spotkania byli też przedstawiciele: Urzędu Pracy w Starej Lubovni na Słowacji oraz ośrodków pomocy społecznej i urzędów pracy z województwa podlaskiego. Wraz z Dyrekcją PUP w rolę gospodarza wcielił się starosta Adam Potocki.

 

Geneza współpracy Partnerskiej

- Pamiętam sprzed lat takie zdarzenie. Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Pracy małopolski dyskutowali, wyrażając wzajemne pretensje. Wtedy pani Małgorzata Lechowicz, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nie wytrzymała tej napiętej dyskusji i zapytała: „Czy wy zawsze musicie się ze sobą spierać? Nie możecie zacząć współpracować?" Wiedzeni tą myślą zaczęliśmy współpracę i podpisaliśmy umowę Partnerską. Współpraca trwa już cztery lata, a o tym że jest ona owocna świadczy fakt, że dziś przyjmujemy nowego członka Partnerstwa – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Barbara Babijczuk, dyrektor chrzanowskiego urzędu pracy streściła genezę partnerstwa z OPS-ami ziemi chrzanowskiej. Opowiedziała też o wszystkim, co w tym czasie udało się wspólnie wypracować.

Goszcząca na spotkaniu Małgorzata Lechowicz przyznała w kuluarach, że pamięta przywołaną historię, jednak nie myślała, że ktoś wówczas weźmie do serca te słowa. Podkreśliła, iż cieszy się, że chrzanowskie Partnerstwo tak prężnie działa. Powodów do radości tego dnia było znacznie więcej.

 

Doświadczenia polskie i słowackie

- Dziś mamy niecodzienną okazję do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń nie tylko między sobą, lecz również z przedstawicielami Urzędu Pracy w Starej Lubovni na Słowacji. W tym roku podpisaliśmy wzajemne porozumienie o współpracy i myślę, że wiele się od siebie możemy nauczyć – podkreślił prowadzący konferencję Jerzy Kasprzyk, zastępca dyrektora.

Słowacki model funkcjonowania pomocy społecznej i służb zatrudnienia jest nieco inny niż w Polsce. Urzędy pracy zajmują się tam nie tylko aktywizacją zawodową, ale i całym zakresem wsparcia, który w polskim wymiarze świadczą ośrodki pomocy społecznej.

- Plusem takiego rozwiązania jest to, że jako instytucja wiemy wszystko o każdej rodzinie. Wiemy ile rodzi się w niej dzieci, wiemy gdzie pracują rodzice, znamy ich sytuację materialną, zawodową i zdrowotną. Pozwala to skutecznie rozdysponowywać wsparcie – opowiadała dyrektor słowackiego urzędu pracy Anna Aftanasová. Po prześledzeniu wszystkich projektów realizowanych przez chrzanowski PUP, OPS-y i PCPR oraz sposobów pracy z Klientem w Polsce stwierdziła, że teraz dostrzega plusy polskiego modelu. – Widzę, że macie Państwo więcej czasu na specjalizację w poszczególnych dziedzinach. Pewnie jako instytucje jesteście bardziej skuteczni w działaniu. Macie się z czego cieszyć – podsumowała.

Prezentacje Partnerów naprawdę robiły wrażenie. Widać na nich wyraźnie nie tylko zaangażowanie poszczególnych instytucji, ale i efekty, czyli zadowolonych Klientów i ich rodziny. Podczas Konferencji swoje projekty zaprezentowali: Wojciech Broczkowski z PCPR Chrzanów, Katarzyna Noga, dyrektor OPS w Trzebini, Jolanta Radecka, kierownik OPS Babice i Dominika Osadzińska z OPS Libiąż.

 

PCPR dołączył do Partnerstwa

Nie sposób w kilku słowach streścić przebiegu całości spotkania. Wrażenia wszystkich obecnych podsumowała dyrektor Barbara Babijczuk. – Dziś już chyba nikt nie zapyta czy warto współpracować w Partnerstwie. Odpowiedź jest oczywista. Razem możemy więcej – podkreśliła.

Aby zadość stało się temu stwierdzeniu, na zakończenie konferencji uroczyście podpisano aneks, w którym do Partnerstwa PUP Chrzanów i OPS-ów dołączyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, reprezentowane przez dyrektor Jolantę Szynowską.

Po zakończeniu konferencji goście ze Starej Lubovni odwiedzili Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i siedzibę PUP w Chrzanowie. Gości z województwa podlaskiego, którzy byli jednocześnie uczestnikami wizyty studyjnej podjął Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini.

 

Dziękujemy wszystkim Partnerom i Gościom konferencji za liczny udział i życzymy wielu sukcesów w podejmowanych wyzwaniach dla dobra naszych Klientów.

 

Tekst: Lidia Góralewicz