UWAGA - zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla

W związku z rozpoczynającą się ogólnopolską akcją „NIE dla czadu" proponujemy zapoznać się z informacjami na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla.

Wszelkie informacje na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla oraz rady odnośnie zapobiegania i instrukcję postępowania w przypadku,  gdy już dojdzie do zatrucia można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216