Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nowe samochody w Warsztatach Terapii Zajęciowej

W dniu 19 listopada 2012 roku  odbyło się uroczyste poświęcenie trzech nowozakupionych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z Chrzanowa, Libiąża i Trzebini samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepelnosprawnych.

Nowe samochody w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Urocztstość została zorganizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, gdzie poświęcenia pojazdów dokonali: Dziekan Dekanatu Chrzanowskiego Ks. Roman Sławeński oraz Prezes Fundacji im. Brata Alberta Ksiądz Tadeusz Issakowicz - Zalewski.

Po poświęceniu nastapiło symboliczne przecięcie wstęgi.

 

W wydarzeniu udzial wzieli min.: Starosta Chrzanowski Adam Potocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego Tadeusz Szybalski, Kierownik WTZ Libiąż Piotr Świstak, Kierownik WTZ Trzebinia Katarzyna Szarzyńska, kierownik WTZ Chrzanów Robert Gądzik,  Dyrektor PCPR w Chrzanowie Jolanta Szynowska.

 

Zakupione samochody zostały dofinansowane ze środków PFRON będacych w dyspozycji Powiatu Chrzanowskiego. Pozyskane przez Warsztaty wsparcie finansowe w kwocie 450 tys złotych umożliwi transport osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach, wzrost ich aktywności w życiu społecznym i kulturalnym.

 

Dzięki nowozakupionym samochodom Warsztaty Terapii Zajeciowej z terenu powiatu chrzanowskiego będą miały szanse na realizację zamierzonych zadań w jeszcze szerszym zakresie.

 

Nawiązując do słów  Starosty Chrzanowskiego - życzymy by samochody służyły bezkolizyjnie przez długie  lata.