Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja o nieruchomości mogących być przedmiotem zbycia

Starosta Chrzanowski informuje, że w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa posiada nieruchomość zabudowaną położoną w Chrzanowie przy al. Henryka nr 6 i nr 8. Nieruchomość składa się z działek nr: 4855 o pow.0,0473 ha, 4856/1 o pow.0,0144 ha, 5131/1 o pow.0,1312 ha.

Informacja o nieruchomości mogących być przedmiotem zbycia

1. Opis nieruchomości.

Przedmiotem oferty jest nieruchomość zlokalizowana w centralnej części miasta w odległości ok. 200m od rynku, położona przy głównej ulicy - al. Henryka, zabudowana, leżąca w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej. W okolicy nieruchomości znajdują się kamienice o funkcji mieszkaniowo-usługowej:

A. Działka zabudowana /al. Henryka 6/ oznaczona nr ew. 4855 o pow.0,0473 ha objęta księgą wieczystą KR1C /00033787/2.

Działka charakteryzuje się foremnym kształtem zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość jest ogrodzona. Budynek wchodzący w skład nieruchomości został wybudowany na przełomie XIX i XX w., jest murowany, ma żelbetonową klatkę schodową, dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Jest częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku 417,6 m2, zabudowy 311,2 m2, kubatura 2551 m3. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

B. Działka /al. Henryka 8/ oznaczona nr ew. 5131/1 o pow.0,1312 ha, objęta księgą wieczystą KR1C /00001709/9.C. Działka /al. Henryka 8 w podworcu/ oznaczona nr ew. 4856/1 o pow.0,0144 ha, objęta księga wieczystą KR1C /00001754/9.

Działki z poz. B i C są ogrodzone i są zabudowane budynkiem administracyjnym byłej komendy policji budynkami garaży, warsztatów i aresztu.

Budynek warsztatów murowany o pow. uż. 169,2 m2, pow. zabudowy 205,9 m2 i kubaturze 761,8 m3, składający się z 7 boksów magazynu biura i przedsionka.

Budynek administracyjny murowany wybudowany na przełomie XIX i XX w. jest częściowo podpiwniczony, ma 3 kondygnacje naziemne. Wyposażony był w sieć wodociągową, gazową, kanalizacyjną energetyczną teletechniczną i c.o. (obecnie odłączone). Dach drewniany kryty papą. Budynek posiada jedną klatkę schodową. Zużycie i standard budynku wskazują na konieczność przeprowadzenia remontu. Powierzchnia użytkowa budynku to 893,3 m2, zabudowy 415,4 m2, kubatura 5726 m3.

Budynek garaży murowany o pow. uz. 270,4 m2, pow. zabudowy 330,54 m2 i kubaturze 1091m3, składający się z 7 boksów magazynu biura i przedsionka.

Budynek aresztu murowany o pow. uż. 93,8 m2, pow. zabudowy 231 m2 i kubaturze 625 m3, składający się z 7 boksów magazynu biura.

 

2.Ustalenia planu zagospodarowania.

Zgodnie z treścią zaświadczenia Urzędu Miejskiego w Chrzanowie z dnia 17 maja 2011 r. nieruchomości w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów" uchwalonym na Sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie Uchwałą Nr L/407/98 z dnia 21 kwietnia 1998 r.(ze zmianami) położone są na obszarze rozwoju funkcji gospodarczych i centrotwórczych, kompleksowej rewaloryzacji zabudowy z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich w bezpośredniej strefie ochrony konserwatorskiej „A".

Informuje się, że Burmistrz Chrzanowa na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chrzanowa z dnia 21 kwietnia 2010 r. Nr XLVII/663/10 przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy al. Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie. Projekt planu ingeruje w nieruchomość umieszczoną w niniejszej informacji i może wpłynąć na jej przyszłe zagospodarowanie.

 

Forma udostępnienia nieruchomości:

Rozdysponowanie nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmianami) Preferowana forma zbycia nieruchomości przetarg ustny nieograniczony.

 

Szczegółowe informacje:

Osoby zainteresowane mogą uzyskać bliższe informacje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 w pok.009 oraz pod nr tel./0-32/ 625-79-26 lub /0-32/ 625-79-63.

STAROSTA

Adam Potocki