Niestandardowa lekcja WOS w II LO w Chrzanowie

Uczniowie II LO w Chrzanowie uczestniczyli w zajęciach poprowadzonych przez Starostę Chrzanowskiego Adama Potockiego. Lekcja z WOS - u dotyczyła samorządu terytorialnego.

Niestandardowa lekcja WOS w II LO w Chrzanowie

Wykład obejmował m.in. zagadnienia dotyczące podziału i reformy administracyjnej Polski, definicje organów gminy, powiatu i województwa oraz ich zadania i kompetencje.

 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zadawała liczne pytania oraz podejmowała dyskusję.

 

Uczestnicy tej niecodziennej lekcji  otrzymali materiały promujące Powiat Chrzanowski, a najbardziej aktywni zestawy promocyjne.

 

Na zakończenie zaprezentowany został film promocyjny prezentujący walory przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe powiatu chrzanowskiego.

 

Starosta Chrzanowski chętnie uczestniczy w tego typu przedsięwzięciach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą. Taka praktyczna forma zajęć pozostaje na długo w pamięci uczestników, jak również pozwala na rozwinięcie ich zainteresowań oraz uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania.