Lekcja z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

Uczniowie PSLO w Trzebini wzięli udział w zajęciach z Edukacji dla Bezpieczeństwa które odbyły się w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.

Lekcja z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

Lekcja została przeprowadzona w sali operacyjnej, podczas której uczniowie wysłuchali wykładu na temat
„ Zagrożeń w naszym powiecie" poprowadzonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie pana Przemysława Jaśko. Podczas wykładu młodzież poznała główne źródła zagrożenia środowiska dla naszego regionu. Informacje przekazane podczas prelekcji będą przydatne do napisania wypracowania na temat „ Zagrożeń ekologicznych na terenie powiatu chrzanowskiego".