Konferencja podsumowująca projekt z POKL- u

W dniu 15 lutego br. na sali audiowizualnej w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych, poprzez wykorzystanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu rozwiązań ICT w administracji samorządowej".

Konferencja podsumowująca projekt z POKL- u

TEMATYKA:

  • PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK, FUNKCJONOWANIE E-URZĘDU I ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ICT W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ,
  • MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PLATFORMY E-PUAP ( UWIERZYTELNIANIE, FORMULARZE, KOMUNIKACJA, INTEGRACJE Z SYSTEMAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ) - ZNACZENIE PLATFORMY I WIZJA ROZWOJU,
  • PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY PRACOWNICZEJ KLUCZEM DO PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH - DOSTĘPNE METODY I FORMY ZE WSKAZANIEM ŻRÓDEŁ FINANSOWANIA.

 

Konferencja została zorganizowana dla 100 osób.

Więcej informacji na stronie: www.projekt.powiat-chrzanowski.pl