Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

X- lecie działalności Fundacji Szlaki Papieskie

W minioną sobotę 23 marca odbyło się coroczne spotkanie z honorowym patronem Fundacji  Szlaki Papieskie - kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Jak co roku spotkanie rozpoczęło się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy oraz zaśpiewania „Barki” przy pomniku Sługi Bożego Jana Pawła II znajdującym się  na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

X- lecie działalności Fundacji Szlaki Papieskie

Uroczysta koncelebrowana Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 10.00 w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich, na której kazanie wygłosił ks. prałat Stefan Misiniec proboszcz parafii p.w. Najświętszego Salwatora w Krakowie, a zarazem duchowy opiekun Fundacji Szlaki Papieskie w Krakowie.

 

Spotkanie twórców, organizatorów oraz sympatyków Szlaków Papieskich zakończyły pamiątkowe zdjęcia z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, które miały miejsce w apartamentach Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

 

Na zakończenie tego wyjątkowego dnia wszyscy chętni uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w spotkaniu, które odbyło się w Sali Włoskiej w krużgankach Klasztoru oo. Franciszkanów znajdującego się vis a vis Kurii. Jak podkreśliła prezes Fundacji Szlaki papieskie Pani Urszula Własiuk była to okazja do wzajemnego poznania, rozmów oraz nawiązania nowych kontaktów, a także możliwość zakupu IV tomu przewodnika „Szlaki Papieskie – Jestem synem tej ziemi; Beskid Żywiecki”.

 

Tegoroczne spotkanie było zarazem podsumowującym dziesięciolecie działalności Fundacji Szlaki Papieskie w Krakowie. Prezes Fundacji Pani Urszula Własiuk otrzymała wyjątkowy dar od Pani Haliny Wasyl - obraz wzorowany na podstawie fotografii z 1932 roku pn. „REGINA POLONIAE” - namalowanego w 1863 roku na skale w Dolinie Mnikowskiej przez W.E. Radzikowskiego, taternika oraz powstańca styczniowego.

 

 

 

POZOSTAŁE ZDJĘCIA MOŻNA OBEJRZEĆ NA NASZYM FACEBOOKU - ZAPRASZAMY