Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE SĄ WŚRÓD NAS

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ  W CHRZANOWIE - partner projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” serdecznie zaprasza dzieci i ich rodziców z powiatów:  chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego oraz wadowickiego do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym „SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE SĄ WŚRÓD NAS”

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE SĄ WŚRÓD NAS

Celem konkursu jest promocja spółdzielni socjalnych, jako miejsca pracy.

Praca plastyczna musi prezentować działalność spółdzielni socjalnej z terenu woj. małopolskiego.

Prace mogą być wykonane techniką dowolną, w formie płaskiej, format A3. Praca powinna zostać opisana imieniem i nazwiskiem autora/rów oraz nazwą spółdzielni socjalnej, której dotyczy praca.

Do każdej pracy musi zostać dołączone oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu (wzór w załączeniu).

Prace należy dostarczać (osobiście lub drogą pocztową) do Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Subregionie Zachodnim: 32-500 Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 11 – budynek Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie do dnia 10 maja 2013 roku.

 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 09 czerwca 2013 r. o godz. 15.00 w Skansenie w Wygiełzowie, podczas Festiwalu Ekonomii Społecznej w Muzeum „Nadwiślański Park Etnograficzny” w Wygiełzowie.

 

 

Lista spółdzielni socjalnych woj. małopolskiego dostępna jest na: www.mowes.tozch.edu.pl

DLA UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANO ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

WZÓR OŚWIADCZENIA rodzica/opiekuna/AUTORA/współautora* PRACY plastycznej