Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nabór kandydatów do Rady Pożytku

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie z dnia 23.04.2013 r.

Nabór kandydatów do Rady Pożytku

Starosta Chrzanowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

 

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu (karta zgłoszenia) stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie oraz zgodnie kryteriami zapisanymi w ww. Uchwale.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów: 02.05.- 31.05.2013 r.

 

Załaczniki:

 

1) Uchwała nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

 

2) Karta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.