NIE ZAPOMNIJ ZŁOŻYĆ DEKLARACJI

Przypominamy o terminie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami! Termin upływa 30 kwietnia 2013 r.  Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, Urzędzie Miasta w Trzebini oraz w Biurze Związku w Chrzanowie (ul. Piłsudskiego 4) lub przesłać pocztą.

NIE ZAPOMNIJ ZŁOŻYĆ DEKLARACJI