Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Rusza rekultywacja zbiornika „Górka”

 

Do końca 2015 roku zbiornik odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini o powierzchni 10,5 ha będzie zrekultywowany, a teren zostanie zadrzewiony.

Rusza rekultywacja zbiornika „Górka”

Trzebiński zbiornik pomarglowy „Górka” zaliczony jest przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do tzw. „bomb ekologicznych”. Jak informuje Monika Frenkiel, rzecznik wojewody małopolskiego, realizacja projektu jest niezbędna, ze względu na zdeponowanie w dawnym kamieniołomie „Górka” odpadów stałych po produkcji tlenku glinu. Odpady te umieszczono w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Kontakt odpadów z wodą powoduje powstawanie odcieków, które charakteryzują się wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali.

Rekultywacja ma na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. Szkodliwa ciecz zalegająca w dnie kamieniołomu zostanie odpompowana i unieszkodliwiona, a część hałdy będzie odizolowana od ewentualnych wód gruntowych. Na terenie inwestycji zostanie wykonany zbiornik wodny o charakterze przyrodniczym zasilany czystymi wodami źródliskowymi.

Inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest realizowana przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VIG” sp. z o.o. (lider) i Investeko S.A. (partner). Umowę na kwotę 13 099 500 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) zawarto 11 kwietnia. Nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania sprawuje Grontmij Polska sp. z o.o. Umowę na pełnienie nadzoru na kwotę 667 644 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) podpisano 12 marca.

 

 

Czy wiesz, że…

Projekt Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini jest dofinansowany z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Fot. 22 kwietnia samorządowcy i przedstawiciele wojewody spotkali się z wykonawcami projektu przy zbiorniku „Górka” w Trzebini