Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Masz problemy? Zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Mija rok od powstania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. W tym czasie pracownicy udzielili 1.672 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, pracy socjalnej, mediacji, psychoterapii indywidualnych, terapii uzależnień). Z pomocy skorzystały 423 osoby, w tym 44 schroniło się w hostelu POIK.

Masz problemy? Zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej

- 70 procent osób korzystających z hostelu to osoby dotknięte przemocą w rodzinie. Pozostałe miały problemy mieszkaniowe spowodowane nagłym zdarzeniem losowym takim jak pożar czy powódź – mówi Justyna Matuszewska, dyrektor ośrodka.

Większość dotychczasowych mieszkańców hostelu to kobiety z dziećmi. Trafiło tam także czterech mężczyzn. Schronienia udzielono głównie mieszkańcom gminy Chrzanów, ale również osobom z gminy Libiąż i Babice.

- Najczęstszymi problemami naszych klientów są: doświadczenie przemocy w rodzinie, problemy opiekuńczo-wychowawcze, trudności w związkach, zaburzenia psychiczne, ciężka choroba w rodzinie, żałoba, nagłe zdarzenia losowe (wypadek, katastrofa, napad, gwałt), problemy w pracy, mieszkaniowe – wylicza dyrektor Matuszewska.

Fot. Justyna Matuszewska, dyrektor POIK w Chrzanowie