Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013.

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1) mały przedsiębiorca

2) średni przedsiębiorca

3) duży przedsiębiorca

 

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

 

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca". Laureaci zostają zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.

 

Warunkiem kandydowania jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku o przyznanie Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2013 r.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013" na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rozwoju Gospodarczego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Osoba do kontaktu: Katarzyna Matejek, tel. 12/63 03 431, e-mail: Katarzyna.Matejek@umwm.pl www.malopolskie.pl www.businessinamalopolska.pl

ul. Basztowa 22 31-156 Kraków

DO POBRANIA:  REGULAMIN ORAZ WNIOSEK