Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapraszamy na Zlot pn.” Wędruj z nami papieskimi szlakami”

19 maja 2013 r. o godz. 10.30 z placu przy Parafii pw. Św. Mikołaja rusza już po raz czwarty rowerowy Zlot pn. „Wędruj z nami papieskimi szlakami”, którego meta znajduje się tym razem w Okleśnej - miejscu na Szlaku Papieskim przy kapliczce w lesie.

Zapraszamy na Zlot pn.” Wędruj z nami papieskimi szlakami”

REGULAMIN

ZLOTU PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI”

19 maja 2013 roku

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

 

Współorganizator:

Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Okleśnej, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie

 

Termin i trasa Zlotu:

Zlot odbędzie się 19 maja 2013 roku

Trasa Zlotu obejmuje: ok.35 km – Chrzanów – Okleśna - Chrzanów

Przebieg trasy: START- ul. Mickiewicza (Parafia p.w. św. Mikołaja), ul. Ogrodowa,
Al. Henryka skrzyżowanie ul. Sienna - Stara Huta, Powstańców Styczniowych,
ul. Astronautów, skrzyżowanie z drogą krajową 780, ul. Struga, ul. Kilińskiego,
ul. Piechurów, ul. Chechlana, ul. Nadwiślańska – Mętków, ul. Wilczak droga babicka,
ul. Spółdzielcza skrzyżowanie z Piastowską, ul. Babicka, META – ul. Łąkowa- Okleśna

 

Cel imprezy:

Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku

 

Postanowienia ogólne:

Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami” w dniu 19 maja 2013 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia  16 maja 2013 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pok. 303, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres oraz PESEL uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami".

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

 

 • Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź
  e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 16 maja 2013 roku (godz. 12:00)

 • Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku od 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa młodszych uczestników Zlotu pod opieka rodziców lub innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełna odpowiedzialność za dziecko co należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem przekazanym wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa

 • Każdy uczestnik w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową

 • Uczestnicy Zlotu w wieku od 10-18 lat zobligowani są do zabezpieczenia głowy w postaci kasku rowerowego i ochraniaczy

 • Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych

 • W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie

 • Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.

 • Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
  w nim

 • W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane

 • Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach

 • Zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu startu!

 

Przewidywany harmonogram Zlotu:

Godz. 10.00 zbiórka uczestników - ul. Mickiewicza (Parafia p.w. św. Mikołaja), ok. godz. 10.30 - Start uczestników, przystanki na trasie - I Mętków – Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie ul. Św. Floriana 1, II Rozkochów – Cmentarz Choleryków, META: Okleśna miejsce na Szlaku Papieskim przy kapliczce w lesie – ul. Na Szlaku Papieskim ok. godz. 14.15, godz. 14.30 uroczysta Msza Św. w intencji Jana Pawła II, ok. godz. 15.00 Podsumowanie Zlotu, ok. godz. 16.00 powrót uczestników –we własnym zakresie.

 

Wyposażenie zawodników:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:

 • sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Zlotu)
 • kask rowerowy, ochraniacze
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa itp.)

 

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

 

 • Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
 • Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi
 • Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne jest zachowanie 200 m odległości
 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów
 • Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
 • W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
 • W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
 • Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego
 • W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Zlotu
 • Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
 • Powrót uczestników we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu
 • Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej trasy od Startu (tj. Parafia p.w. św. Mikołaja) do Mety (tj. Okleśna - Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej) bądź jej wybranej części.

 

Organizator nie zapewnia:

 • Serwisu technicznego i części zamiennych

 

Świadczenia organizatorów:

 • Ubezpieczenie NW,
 • Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
 • Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję,
 • Każdy uczestnik otrzyma napój oraz baton, poczęstunek, okolicznościową odznakę turystyczną oraz opaskę odblaskową,. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator

 

Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

 

Numer kontaktowy:

 • Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 – 79 – 46, 668433294

 

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA (pdf)