X Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia

W dniiu 11.05.2013 r. zapraszamy na X Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia. Celem imprezy jest upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi Krakowa i Gminy Trzebinia, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

X Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia

Szczegółowe  infiormacje dotyczące rajdu