Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

VII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku 2012”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytyłu Seniora Roku 2012 w VII Małopolskim Plebiscycie„Poza Stereotypem - Senior Roku 2012”.

VII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku 2012”

Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objął Władysław Kosiniak – Kamysz   Minister Pracy i Polityki Społecznej  oraz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Patronat medialny sprawują: Dziennik Polski , Radio Kraków i TVP Kraków.

Tak jak w poprzednich latach poszukiwani są aktywni seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osoby nieszablonowe, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

 

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w  Plebiscycie powinny:

-         być liderami społeczności lokalnej,

-         aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,

-         bezinteresownie angażować się w pomoc innym,

-         udowodnić, że można działać z pasją.

 

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego i być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 60 lat. 

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2012 mogą zgłaszać przede wszystkim:

  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty kościelne,
  • jednostki pomocy społecznej,
  • instytucje kultury,
  • administracja publiczna,
  • dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy na adres:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30- 070Kraków,

 

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2) i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3). Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 5 października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miesce w październiku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 12 422 06 36 wew.21.