VII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku 2012”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytyłu Seniora Roku 2012 w VII Małopolskim Plebiscycie„Poza Stereotypem - Senior Roku 2012”.

VII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku 2012”

Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objął Władysław Kosiniak – Kamysz   Minister Pracy i Polityki Społecznej  oraz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Patronat medialny sprawują: Dziennik Polski , Radio Kraków i TVP Kraków.

Tak jak w poprzednich latach poszukiwani są aktywni seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osoby nieszablonowe, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

 

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w  Plebiscycie powinny:

-         być liderami społeczności lokalnej,

-         aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,

-         bezinteresownie angażować się w pomoc innym,

-         udowodnić, że można działać z pasją.

 

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego i być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 60 lat. 

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2012 mogą zgłaszać przede wszystkim:

  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty kościelne,
  • jednostki pomocy społecznej,
  • instytucje kultury,
  • administracja publiczna,
  • dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy na adres:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30- 070Kraków,

 

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2) i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3). Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 5 października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miesce w październiku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 12 422 06 36 wew.21.