Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Rowerem z Krakowa do Trzebini

968 rowerzystów uczestniczyło 11 maja w X Jubileuszowym Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym Kraków Trzebinia. Uczestnicy startowali z krakowskich błoń, a meta rajdu znajdowała się przy ulicy Szembeka w Puszczy Dulowskiej.

Rowerem z Krakowa do Trzebini

Z okazji X edycji rozlosowano 10 rowerów. 9 rowerów ufundowali:

Starosta chrzanowski – Adam Potocki, burmistrz Trzebini - Stanisław Szczurek, przewodniczący Rady Miasta Trzebini - Zdzisław Ścigaj, przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider, prezes zarządu – dyrektor naczelny Rafinerii Trzebinia SA Krzysztof Zdziarski, dyrektor rejonu Trzebinia Transgór Mysłowice SA – Józef Tomasik, prezes zarządu Orlen OIL sp. z o.o. – Renata Szostak, sołtys Młoszowej – Bożena Adamczyk, właściciel sklepów rowerowych w Trzebini i Chrzanowie – AUTOBIKE – Zbigniew Grabowski. Dziesiąty rower wręczył komandor rajdu Paweł Rejdych.

Jak co roku rozlosowano nagrodę na najmłodszego oraz najstarszego uczestnika rajdu. Atrakcją tegorocznej edycji była nagroda dla najliczniej zorganizowanego zespołu, który stanowiła grupa z Rafinerii Trzebinia. Ekipa otrzymała pamiątkowe bidony.

Rajd współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów 

Organizator rajdu: Urząd Miasta w Trzebini

Współorganizatorzy:

Sołtys i Rada Sołecka w Młoszowej

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzebini

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Krakowski

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie

Chrzanowskie Centrum  Rowerowe „Autobike”, Chrzanów, Kadłubek 24, www.autobike.com.pl

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

 

Więcej zdjęć w galerii na FB