II Średniowieczny Jarmark Mikołajski

Muzeum w Chrzanowie wraz z partnerem LGD „Partnerstwo na Jurze” organizuje na terenie parku w Chrzanowie – Kościelcu II Średniowieczny Jarmark Mikołajski w dniu 26 maja 2013r. w godzinach od 9 do 20.

II Średniowieczny Jarmark Mikołajski

Dla odwiedzających  obozowisko średniowieczne przygotowano szereg atrakcji. Jarmark w tym roku to trzy turnieje: rycerski, łuczniczy i turniej piłki średniowiecznej.

Zostanie otwarta szkoła rycerska gdzie dzieci będą mogły brać udział w zabawach zręcznościowych, w szkole klasztornej przygotowana będzie nauka pisania gotykiem, czerpania papieru, szycia elementów strojów, wicia wianków. Swoje podwoje otworzy też obóz Andegawenów gdzie można zakosztować życia codziennego. W kramach wszelkiej maści kupić towary. U rzemieślników takich jak bednarz, kowal, garncarz, wikliniarz, łyżkarz zaopatrzyć się w ciekawe i piękne przedmioty. Najmłodsi będą mogli uczestniczyć w grze terenowej o „Skarb Ścibora Balingenusa”. Do której nagrody ufundowało LGD „Partnerstwo na Jurze”. W tym dniu przypada Dzień Matki w związku z czym będzie można nabyć wykonane gotykiem karty z życzeniami, które przygotuje Krzysztof Woźniak z Chrzanowa. Już dziś zapraszamy na jakże niecodzienne spędzenie niedzieli z barwną i ciekawą epoką jaką jest średniowiecze.

Koordynatorami jarmarku są Agnieszka Bąk oraz Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze".

 

Program:

 

Godz. 9.00 – Park w Kościelcu. Otwarcie obozowiska Andegaweńskiego Pocztu Najemnego.

Godz. 9.30 –otwarcie Szkoły Rycerskiej i Klasztornej. Prezentacja atrakcji oczekujących na wszystkich chętnych w obozie rycerskim i szkole klasztornej

Godz. 10.00 – przemarsz z Rynku w kierunku Kościelca barwnego korowodu uczestników Jarmarku ulicami miasta. Andegaweński Poczet Najemny, Piotr Ligęza, orszak królewski na czele z parą królewska Jadwigą i Władysławem Jagiełło z Zespołu Szkół nr 3 w Chrzanowie oraz wszyscy chętni mieszkańcy

Trasa przemarszu: Rynek, ul. 29 Listopada, Park w Kościelcu

Godz. 10.30 – oficjalne rozpoczęcie II Średniowiecznego Jarmarku Mikołajskiego, przekazanie kluczy przez burmistrza miasta Piotrowi Ligęzie właścicielowi Chrzanowa

Godz. 11.00 – rozpoczęcie turnieju rycerskiego; rozpoczęcie turnieju łuczniczego; pierwszy mecz turnieju średniowiecznej piłki

Godz. 12.00 – rozpoczęcie gry terenowej o „Skarb Ścibora Balingenusa”; prezentacja warsztatu mincerza; prezentacja warsztatu bednarza

Godz. 13.30 – prezentacja tańców dworskich, scenka pt. „Ach te białogłowy”, zaprezentowana zostanie porcja dworskich zwyczajów i pięknych tańców, prowadzone będą warsztaty tańca dawnego

Godz. 14.00 – druga odsłona turnieju średniowiecznej piłki; pokaz i prezentacja jak to było w kuźni średniowiecznej; warsztaty zielarstwa, prezentacja warsztatu łyżkarza; prezentacja warsztatu garncarza

Godz. 15.00 – trzecia odsłona turnieju średniowiecznej piłki; warsztaty tańca dawnego; warsztaty sukiennicze

Godz. 17.30 – finałowa walka turnieju rycerskiego; finał turnieju piłki średniowiecznej

Godz. 19.00 – walna bitwa pomiędzy zwaśnionymi rodami

Godz. 20.00 – ogłoszenie zwycięzców turniejów; zakończenie Jarmarku; zamknięcie obozowiska i pożegnanie uczestników.