Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Przedsiębiorcy w Małopolsce, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję „Przedsiębiorcy w Małopolsce, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”, która odbędzie się 22 maja 2013 r. o godz. 12.00 w Krakowie.

Przedsiębiorcy w Małopolsce, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania

PROGRAM

12.00

 

Rejestracja

12.30

Otwarcie konferencji 
Marian Bryksy - Prezes Małopolskiego Związku Pracodawców

12.35

Prezentacja wyników badania „Polacy o przedsiębiorcach” i wniosków 
z realizacji projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”
Kuba Giedrojć - Departament Komunikacji, Konfederacja Lewiatan

12.55

Prezentacja raportu „Przedsiębiorcy w Małopolsce” 
Lech Pilawski - Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

13.20

Polska i przedsiębiorcy 2013 
Henryka Bochniarz - Prezydent Konfederacji Lewiatan

13.45

Debata „Przedsiębiorcy w Małopolsce – szanse i wyzwania” 
- perspektywy rozwoju województwa i lokalnego biznesu 

Moderator:Lech Pilawski - Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Bożena Damasiewicz - Dyrektor Biura Zarządu FAKRO Sp. z o.o., Dyrektor Fundacji  „Pomyśl o Przyszłości”
Andrzej Hołój - Przewodniczący Rady Nadzorczej FERRO SA
Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski
Bernadetta Podlińska - Prezes Polskapresse Sp. z o.o. 

15.00

Lunch

 


 

Wstęp wolny
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmuje Małopolski Związek Pracodawców:
tel. (12) 294 06 03, (12) 421 59 99, e-mail: mzp@pracodawcy.org.pl

Prosimy o potwierdzenie obecności do 20 maja 2013 r.

 


Projekt „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”

Celem projektu Konfederacji Lewiatan jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Działania prowadzimy dwutorowo. Po pierwsze, celem ogólnopolskiej kampanii „Przedsiębiorcy tworzą” było pokazanie Polakom jak kluczową rolę dla gospodarki pełnią przedsiębiorcy. Z drugiej strony, zadaniem działań dla administracji, było zwiększenie gotowości urzędników do współpracy z przedsiębiorcami.

W ramach diagnozy problemów wizerunkowych i barier we współpracy biznesu i administracji zorganizowano 80 spotkań konsultacyjnych z 800 przedsiębiorcami i urzędnikami w całej Polsce.

Działania promujące przedsiębiorców rozpoczęły się zorganizowaniem w każdym województwie konkursu „Biznes. Dobry wybór”, który wyłonił liderów lokalnego biznesu. Głównymi kryteriami wyboru były: sukces w biznesie, lokalne zaangażowanie CSR oraz postawa odpowiedzialnego pracodawcy. W całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców. Kolejnym krokiem było stworzenie raportów „Przedsiębiorcy w Polsce”. Przygotowano wydawnictwa dla każdego województwa, pokazujące wpływ biznesu na rozwój każdego regionu. Są one podstawą debaty odbywającej się podczas dzisiejszej konferencji.

Najbardziej spektakularnym elementem promocyjnym projektu stała się ogólnopolska kampania medialna „Przedsiębiorcy tworzą”, promująca pozytywny wizerunek przedsiębiorców. Kampania ruszyła pod hasłami: „Miejsc pracy nie przynosi bocian”, „Dochód narodowy nie wypada sroce spod ogona”, „Inwestycje nie trafiają się jak ślepej kurze ziarno”.

Osobną ścieżką działań w projekcie było budowanie silniejszej współpracy administracji i biznesu. W oparciu o przeprowadzone badania, research oraz okrągły stół z udziałem min. Michała Boniego opracowano rekomendacje „Efektywna współpraca administracji i biznesu”. Wydawnictwo to stało się podstawą debat i warsztatów dla administracji w każdym województwie.

Więcej szczegółów na temat projektu, wszystkie wydawnictwa oraz kreacje kampanii dostępne są pod adresami www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl (strona projektu) 
oraz www.przedsiebiorcytworza.pl (serwis poświęcony kampanii).