Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Projekt NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA

Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Piorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Projekt NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA

Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” polega na udzielaniu pożyczek preferencyjnie oprocentowanych dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ POŻYCZKĘ:

  • Osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terytorium województwa małopolskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pożyczkowego, a zamierzające ją zarejestrować na terenie województwa małopolskiego.

DO KOGO SKIEROWANA JEST POŻYCZKA:
O pożyczkę mogą ubiegać się osoby zainteresowane, z zachowaniem przewidzianej w projekcie strukturze wiekowej.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
grudzień 2012 – wrzesień 2014

PRZEWIDYWANA LICZBA  POŻYCZEK:
187

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI:

  • Minimalna kwota pożyczki 10.000,00 zł.
  • Maksymalna kwota pożyczki 50.000,00 zł.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI:
Pożyczka oprocentowana jest na preferencyjnych zasadach tj.  3,80% w skali roku.

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:
Maksymalnie 60 miesięcy z możliwością 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:
Pożyczka musi być zabezpieczona. Dopuszcza się wszystkie zgodne z prawem formy zabezpieczenia (szczegóły w regulaminie projektu).

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

  • Terminowe regulowanie spłat,
  • Rozliczenie z wydatkowania środków pożyczkowych,
  • Utrzymanie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.

CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKOWE:

  • Inwestycyjny
  • Obrotowy
  • Obrotowo –inwestycyjny

Więcej informacji uzyskac można na stronie internetowej projektu: http://www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl/