Promujemy talenty

Zapraszamy na VI Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, który odbywają się w dniach 19 - 21 czerwca.

Promujemy talenty

Fot. Festiwal Osób Niepełniosprawnych w 2012 roku

 

Po raz drugi honorowy patronat artystyczny nad festiwalem objęła Monika Kuszyńska.

Swoją chęć objęcia patronatem Festiwalu wyraził w tym roku również Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit.


Pierwszy dzień rozpoczął się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Płazie. Atrakcją tego dnia było spotkanie z komisarzem „W11” Anną Palką, plener artystyczny oraz zabawa taneczna.

Część konkursowa odbędzie się drugiego dnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Na scenie wystąpi 17 zespołów między innymi z okolicznych Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Świetlic Terapeutycznych. Dla uczestników tegorocznego Festiwalu zaśpiewają młodzi artyści ze Studia Piosenki Beellcanto oraz Studia Piosenki „Pod tytułem” działających przy MOKSiR Chrzanów, a także Studia Piosenki „Ragtime” działającego przy PMDK w Trzebini. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy.

Kolejnego dnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbędzie się Konferencja pn. „DOM - Działanie - Organizacja – Możliwości” organizowana przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, która zakończy trzydniowy Festiwal.

Celem Festiwalu jest przybliżenie twórczości niepełnosprawnych artystów amatorów. Pozwoli zaktywizować twórczo chorego, często zaniedbanego kulturowo człowieka. Znaczenie twórczości artystycznej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest niepodważalne. Pozwala ona rozwijać w sposób harmonijny różne sfery psychiki, zaspokaja potrzeby kulturowe człowieka. To również pozytywne, integracyjne przenikanie osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa, sposobność dzielenia się przeżyciami, możliwość łagodzenia przykrych stanów psychicznych i fizycznych, okazja do rekreacji i zabawy. Twórcza obecność umożliwia pokazanie się, daje szansę na samorealizację. Uprawianie sztuki, dzięki jej wielorakim wartościom wzbogaca życie duchowe osób niepełnosprawnych. Kontakt ze sztuką umożliwia rozładowanie napięć i niepokojów. W aktywności twórczej osoba niepełnosprawna odzwierciedla swoje uczucia, stany emocjonalne i potrzeby. Na takie właśnie potrzeby chcemy się otworzyć poprzez promowanie talentów na Festiwalu Artystycznym.

 

 

POZNAJ SZCZEGÓŁY