Trzy powiaty chcą remontować komendy strażackie

Powiat chrzanowski stara się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Trzy powiaty chcą remontować komendy strażackie

Fot. KP PSP w Chrzanowie

 

Powiat chrzanowski wnioskuje z dwoma innymi powiatami: bocheńskim i olkuskim. Chrzanów jest liderem i dlatego był odpowiedzialny za przygotowanie wniosku. Jeśli powiaty dostaną dofinansowanie, zrealizują projekt w latach 2013-2014 przy udziale Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych z Chrzanowa, Bochni oraz Olkusza.

 

Zakres robót

Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie: docieplenie stropodachu, docieplenie ściany zewnętrznej, docieplenie dachu garażu i kotłowni, wymiana okien, drzwi, bram, montaż automatyki wraz z wymianą grzejników, modernizacja systemu przygotowania c.w.u -montaż perlatorów, budowa systemu wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

 

 

Komenda Powiatowa PSP w Bochni: docieplenie podłogi, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana bramy, montaż kotła gazowego kondensacyjnego, wymiana oświetlenia.  

 

 

Komenda Powiatowa PSP w Olkuszu oraz Jednostka Ratowniczo – Gaśniczej w Wolbromiu

KP PSP w Olkuszu: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów, wymiana bram garażowych, kurtyn powietrznych, okien, zastosowanie kolektorów słonecznych, modernizacja instalacji c.o.

JRG w Wolbromiu: w ramach projektu: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie dachu garażu, wymiana okien, wymiana bram garażowych, zastosowanie kolektorów słonecznych i perlatorów, modernizacja instalacji c.o.

 

Projekt w kosztach

Dofinansowanie wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych (4 003 895,77 zł), w tym:

Powiat chrzanowski (lider) –1 282 740,70 zł

Powiat bocheński – 703 768,07 zł

Powiat olkuski – 2 017 387,00 zł