Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyróżnione za przeciwdziałanie przemocy

Chrzanowskie PCPR wyróżniono w Małopolskim Konkursie „Przeciw Przemocy” za  działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyróżnione za przeciwdziałanie przemocy

Konkurs ogłosił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.  W kategorii na najlepsze działanie powiatowe „Przeciw przemocy” kapituła przyznała dwie nagrody. Pierwszą Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej (powiat suski), drugą – wyróżnienie – chrzanowskiemu PCPR-owi.

Kapituła Konkursu przyznając wyróżnienie doceniła działania podejmowane w celu budowania współpracy i wsparcie instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 20 czerwca w Auli Kampusu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dyplom odbierała Jolanta Szynowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.