Debatę oxfordzką wygrali uczniowie I LO w Chrzanowie

„Szanse edukacyjne i zawodowe współczesnej młodzieży polskiej” – to temat kolejnej debaty oxfordzkiej uczniów chrzanowskich liceów ogólnokształcących, którzy w czerwcu spotkali się po raz kolejny w starostwie. Zwycięska grupa wyjedzie w nagrodę do Brukseli na zaproszenie europosłanki Róży Thun.

Debatę oxfordzką wygrali uczniowie I LO w Chrzanowie

Debata oxfordzka weszła już na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Co roku grupa czterech osób z I i II LO przez kilka miesięcy przygotowuje się do niej drążąc na wszystkie sposoby zadany temat. Najważniejszy jest wszakże wybór tematu – tak aby rozmowa toczyła się wokół spraw ważnych społecznie i co najważniejsze interesujących młodzież.

O tym czy dana grupa opowiada się „za” czy „przeciw” tezie decyduje przypadek. Opiekunowie grup spotykają się kilka miesięcy przed debatą i w drodze losowania okazuje się kto wystąpi w której z ról. Trudność debatujących polega na tym, że często przyjmują stanowisko, z którym absolutnie się nie zgadzają – niemniej muszą tak przygotować swoje wystąpienia, aby w ciągu trzech minut przekonać słuchaczy do swoich racji. O zwycięstwie decyduje publiczność w drodze głosowania, która pouczona zostaje, że oddaje głos nie za tezą lecz za mówcami, którzy najlepiej argumentowali swoje racje.

 

Więcej zdjęć na Facebooku